Trường tiểu học Trần Bình Trọng

  • Điện thoại: 0943522526 - 0982130933
  • Email: chientranthi73@gmail.com
  • Địa chỉ: Thôn Tân Tiến -xã Hòa An - huyện krông Păc- Đak Lăk