UBND huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:


UBND HUYỆN KRÔNG PẮC

UBND huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020

UBND huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020; tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

S áng ngày 05/3/2021 tại Hội trường HĐND và UBND huyện, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020; tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Ngọc – Chánh văn phòng Ban an toàn Giao thông tỉnh; đồng chí Bùi Thanh Vũ – Phó Trưởng phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Trần Quốc Vĩnh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Ngô Thị Minh Trinh – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, đại diện thường trực UBMTTQ và các đoàn thể huyện và xã, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, thành viên Ban an toàn giao thông huyện, xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, đại diện các đơn vị sự nghiệp, HTX vận tải, Doanh nghiệp nhà nước đứng chân trên địa bàn huyện, Ban giám hiệu các trường THPT trên địa bàn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Zalo
Đồng chí Ngô Thị Minh Trinh – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 5 năm qua, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng, Ban an toàn giao thông các cấp từ huyện đến cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát và xủa lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về về trật tự an toàn giao thông; công tác đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông; đặc biệt trong gia đoạn 2016-2020 tình hình tai nạn giao thông có nhũng chuyển biến tích cực so với giai đoạn 2011-2015, giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương, cụ thể: số vụ 145 vụ (giảm 6 vụ), số người chết 144 người (giảm 57 người).

Zalo
Đồng chí Bùi Văn Ngọc – Chánh văn phòng Ban an toàn Giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Bùi Văn Ngọc – Chánh văn phòng Ban an toàn Giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk, đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020. Đồng thời cũng chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại và những hạn chế, yếu kém để tiếp tục xây dựng kế hoạch tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Zalo
Đồng chí Trần Quốc Vĩnh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Trần Quốc Vĩnh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của các cấp, các ngành, các xã, thị trấn trong toàn huyện đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự ATGT trong giai đoạn 2016-2020. Phát huy kết quả đã đạt được, để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, cũng như các nhiệm vụ cụ thể được giao trong Kế hoạch Năm ATGT 2021 của Ủy ban ATGT huyện; các thành viên Ủy ban ATGT huyện và Ban ATGT các xã, thị trấn cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước về GTVT; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang ATGT đường bộ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, cũng như hỗ trợ công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT. Thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải trên địa bàn.

Zalo
Đồng chí Bùi Văn Ngọc – Chánh văn phòng Ban an toàn Giao thông tỉnh (giữa), đồng chí Bùi Thanh Vũ – Phó Trưởng phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk (bên phải) và đồng chí Phan Tấn Bảy – UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện tham dự hội nghị.
Zalo
Đồng chí Trần Quốc Vĩnh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và Đồng chí Ngô Thị Minh Trinh – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, dự và chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã tổ chức ký kết thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025

Zalo
Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025

Tại hội nghị đã trao tặng giấy khen cho 10 tập thể và 27 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2015-2020.

Zalo
Đồng chí Ngô Thị Minh Trinh – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2015-2020.
Zalo
Đồng chí Ngô Thị Minh Trinh – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2015-2020